tai game, ung dung cho Android, iPhone, Windows Phone
Bamboo Paper

Bamboo Paper

10/10126 đánh giá

126 Views

Bamboo Paper

Bamboo Paper for Android cung cấp cho bạn khả năng phác thảo, ghi chú trên thiết bị Android, ngay bây giờ thiết bị của bạn được xem như cuốn sổ điện tử ghi chép tất cả những gì bạn cần ghi nhớ lại và lưu trữ chúng an toàn

advertisements

Bamboo Paper for Android sắp xếp các ghi chú cho bạn thành trật tự hơn để có thể dễ dàng theo dõi chúng, đánh dấu những ghi chú quan trọng để tìm kiếm dễ dàng hơn, bạn có thể chia sẻ ghi chú ý tưởng của mình lên các mạng xã hội hay lưu trữ trực tuyến Dropbox


 

Comments

Hỗ Trợ:Android

Đánh giá:?/10

Phiên BảnBeta

Kích Thước:?

Lượt Tải:126 lượt