technology for life
c:geo

c:geo

10/10111 đánh giá

111 Views

c:geo

c:geo for Android là ứng dụng hỗ trợ địa lý cho phép bạn xem bản đồ trực tuyến, sử dụng Google Maps hoặc OpenStreet Maps để tìm kiếm đường đi hay con đường mới. Bạn cũng có thể điều hướng các la bàn, ứng dụng hay nhập xuất các thông tin về GPX.

advertisements

c:geo for Android cung cấp cho bạn các công cụ để tìm kiếm các con đường mới, xem dữ liệu bản đồ trực tuyến, tìm các lưu trữ vị trí theo nhiều tiêu chí khác nhau. Bạn cũng có thể tạo và quản lý các waypoints, tạo, điều hướng và sử dụng la bàn, bản đồ, hoặc các ứng dụng khác. Ứng dụng này cũng liên kết với các ứng dụng bên ngoài như Radar, Google Navigation, StreetView, Locus, Navigon, Sygic…

Các tính năng chính của c:geo for Android:

– Tìm kiếm các con đường mới
– Xem bản đồ trực tuyến
– Truy xuất các dữ liệu GPX
– Tạo và quản lý waypoints
– Liên kết với nhiều ứng dụng bên ngoài

 

Một số hình ảnh khác trong c:geo for Android


 

Hỗ Trợ:Android

Đánh giá:?/10

Phiên BảnBeta

Kích Thước:?

Lượt Tải:111 lượt