tai game, ung dung cho Android, iPhone, Windows Phone
Kingdoms of Camelot Battle

Kingdoms of Camelot Battle

10/10118 đánh giá

118 Views

Kingdoms of Camelot Battle

Kingdoms of Camelot Battle là game chiến thuật trong bối cảnh vương quốc của Lothian bị tàn phá bởi chính người anh ruột của mình, hoàng hậu đã yêu cầu người em chồng là Arthur giúp đỡ để khôi phục lại vương quốc, và với sự hấp dẫn của việc làm vua một nước và hoàng hậu xinh đẹp, Arthur sẽ làm thế nào để khôi phục lại vương quốc

advertisements

Tham gia Kingdoms of Camelot Battle bạn sẽ vào vai vua Arthur sử dụng các chiến thuật, xây dựng thành trì, củng cố quân đội để bảo vệ vương quốc khỏi các nước khác xâm lược, bạn có thể liên minh với bạn bè là các nước khác để tạo ra một liên minh hùng mạnh, củng cố lại vương quốc của mình


 

Comments

Hỗ Trợ:Android

Đánh giá:?/10

Phiên BảnBeta

Kích Thước:?

Lượt Tải:118 lượt