tai game, ung dung cho Android, iPhone, Windows Phone
LastPass for Android

LastPass for Android

10/10106 đánh giá

106 Views

LastPass for Android

LastPass for Android hỗ trợ người dùng Android quản lý các mật khẩu được sử dụng trên thiết bị của mình, lưu mật khẩu vào một thư mục riêng, an toàn, đồng thời tự động đăng nhập và các website cho người dùng. Bạn có thể đồng bộ hóa các mật khẩu trên các trình duyệt, sao lưu, phục hồi và chia sẻ đến bạn bè.

advertisements

Với LastPass for Android, người dùng Android không cần phải mất công ghi nhớ các mật khẩu nữa mà ứng dụng sẽ lưu trữ chúng trong một thư mục riêng. Công cụ này có khả năng tạo có độ mạnh cao, tự động điền mật khẩu và các tài khoản đăng nhập. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa chúng trên các trình duyệt khác nhau, sao lưu và phục hồi hoặc chia sẻ với bạn bè.

Các tính năng chính của LastPass for Android:

– Quản lý mật khẩu trên Android
– Tạo mật khẩu có độ mạnh cao
– Tự động đăng nhập mật khẩu
– Đồng bộ hóa trên các trình duyệt
– Chia sẻ với bạn bè

Một số hình ảnh khác trong LastPass for Android

Comments

Hỗ Trợ:Android

Đánh giá:?/10

Phiên BảnBeta

Kích Thước:?

Lượt Tải:106 lượt