tai game, ung dung cho Android, iPhone, Windows Phone
Sprightly by Microsoft Garage cho iPhone

Sprightly by Microsoft Garage cho iPhone

10/1063 đánh giá

63 Views

Sprightly by Microsoft Garage cho iPhone

Sprightly by Microsoft Garage cho iPhone giúp người dùng uOS tạo ra các bản thiết kế chuyên nghiệp từ điện thoại thông minh, cam kết sẽ mang đến cho các doanh nghiệp một phương thức đơn giản nhất để tạo và thiết kế nội dung như: filter, phiếu giảm giá, danh mục, danh sách giá, e-cards v.v…, cũng như chia sẻ chúng qua mạng xã hội.

advertisements

Comments

Hỗ Trợ:Android

Đánh giá:?/10

Phiên BảnBeta

Kích Thước:?

Lượt Tải:63 lượt